Olemme pankkiryhmistä riippumaton, hyvin pieni, suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö. Tutkimme, pilotoimme ja otamme käytöön uusia sijoitustapoja.            Kotikuntamme on Helsinki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vi är oberoende av bankkoncerner, ett väldigt litet, finskt investerings och kapitalförvaltnigsbolag. Vi forskar, testar och introducerar nya investeringsmetoder.              Vår hemkommun är Helsingfors.                                                                                                                                                                                                                                                                          We are a very small, independent of banking groups, Finnish investment and asset management company. We are researching, piloting and introducing new investment methods.     Our municipality of residence is Helsinki.                                                                                                               

 

                   

Säästäminen on tuottavan sijoittamisen ja asteittaisen vaurastumisen edellytys. Raha-asioissa taikatemppuja ei ole. On vain kylmä totuus: Tulot on oltava menoja isommat.                                  
 
Sparande är en förutsättning för produktiva investeringar och gradvis välstånd. När det kommer till ekonomi finns det inga magiska knep. Det finns bara en kall sanning: Inkomsterna måste vara större än utgifterna.                     
 
Saving is a prerequisite for productive investment and gradual prosperity. When it comes to finances, there are not magic tricks. There is only a cold truth: Income must be grater than expenditure.