SIJOITUSTOIMINTA PUUTARHAN TAVOIN VOI OLLA KAUNIS JA MONIMUOTOINEN.                    Investment activities like a garden can be beautiful and diverse.

Olemme pankkiryhmistä riippumaton, hyvin pieni, suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö. Tutkimme, pilotoimme ja otamme käytöön uusia sijoitustapoja.            Kotikuntamme on Helsinki.                                                                     Vi är oberoende av bankkoncerner, ett väldigt litet, finskt investerings och kapitalförvaltnigsbolag. Vi forskar, testar och introducerar nya investeringsmetoder. Vår hemkommun är Helsingfors.                                                                   We are a very small, independent of banking groups, Finnish investment and asset management company. We are researching, piloting and introducing new investment methods. Our municipality of residence is Helsinki.                                                                                                                Tarjoamme yhteistyötämme yksityishenkilölle ja yrityksille jo vuodesta 2014. Tarjoamme mahdollisuuksia onnistumiseen!                                      Vi erbjudar vårt samarbete till privatpersoner och företag sedan 2014. Vi erbjudar möjligheter till framgång!                                                  We offer our cooperation to individuals and companies since 2014. We offer opportunities for success!

                         

 

 

  

 

 

 

                            

 

9 vuoden kokemus

Joustavuus

Tarkkuus ja riskienhallinta

Suojelemme liikesalaisutta ja asiakkaan yksityisyyttä

Hyvä yhteistyöverkosto

Kilpailukykyiset kustannukset

Luottamuksellinen asioiden hoito

Maksamme verot Suomessa

ja ulkomailla. 

 Monia syitä valita meidät! 

 

 

 

                                                                                   

           Meidän kanssa onnistut! Med oss lyckas du! Will us you will succeed!                                                                                           Our company conducts a follow-up survey of listed companies.

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Jokainen sijoitus on haaste.                    Varje investering är en utmaning.            Every investment is a challenge. 

                   

Yhtiömme voi auttaa toteuttamaan sijoitusunelmasi sopimuksen mukaisesti ja Suomen lain ja asetusten mukaisesti. Yhtiö ei kuitenkaan voi luvata Sinulle etukäteen voittoja, koska mahdollinen voittosi on markkinavoimien vallassa.                                                                                                                                      Vårt foretag kan hjälpa dig att förverkliga dina investeringsdrömmar i enlighet med avtalet och i enlighet med finska lagar och förordningar. Företaget kan dock inte lova dig vinst i förväg, eftersom din potentiella vinst är föremål for marknadskrafterna.                                                                                                                            Our company can help make your investment dream a deal come true and in accordance with Finnish law and regulations. However, the Company cannot promise You profits in advance, as your potential profit is subject to market forces.